info - Poděbradský útulek Haryk

Potřebujeme i vaši pomoc
Potřebujeme i vaši pomoc
PODPOŘTE NÁS
Přejít na obsah
PSI NEPATŘÍ NA ŘETĚZ
  
Češi podle statistik patří k nejvášnivějším chovatelům psů v Evropě. Podle odhadů vlastní psa více jak 40 procent domácností. To samozřejmě vytvořilo tlak na vznik psích útulků.
 
Také město Poděbrady má svůj útulek – který slouží jako záchranná síť pro dočasně zaběhnuté psy, ale také pro psy, kterým zemřel „páníček“ nebo se majitel o svého psa dál nemohl starat. V neposlední řadě slouží útulek i pro týrané psy, těch je bohužel nejvíc.
 
Psí útulek Haryk – přestupná stanice pro psy, kde načerpají síly, dovednosti, aby se mohli co nejrychleji vrátit zpět domů k lidem, kam patří.
 
Poděbradský útulek zaznamenal na přelomu roku velkou změnu. Dohromady se dalo pár nadšenců s velkým srdcem pro psy,ochotou pracovat ve volném čase bez nároku na mzdu a založili neziskový spolek Haryk. V personálním obsazení, kdy se stal předsedou spolku sám starosta města Poděbrady pan Jaroslav Červinka a jednatelkou spolku paní Romana Krejčí, místopředsedkyní Ing. Ilona Donátová, kontrolorka Kamila Zahajská..  Změna nastala i hlavně novou koncepcí – osobním přístupem k psům v útulku. Od prvních dnů je hlavním plánem socializace psů a uzpůsobení jejich života, co možná nejvíc k běžnému domácímu režimu. Základem je pravidelné venčení dvakrát denně, cvičení povelů, umožnění externistům venčení nekonfliktních psů, což přináší i více pohlazení pro každého psa a zlepšení kontaktu s člověkem. Protože hlavním cílem útulku je socializace psa a jeho vrácení zpět do domácího prostředí (rodin). Cílem je minimalizovat čas, který je pes v kotci. Samozřejmostí je pravidelný veterinární dohled. Psi dostávají dvakrát denně jídlo – v dopoledních hodinách syrové maso, večer potom granule a při výcviku dostávají (stejně jako v domácím prostředí) pamlsky.
 
V plánu je mnohé – zejména celková revitalizace pozemku, aby lépe vyhovoval psím aktivitám. Zatím se povedlo vylepšit stávajícími možnostmi zázemí útulku, nastartovat facebookovou komunikaci, která přilákala nové zájemce o útulek i venčení. Zároveň prostřednictvím sociální sítě zaznamenáváme větší zájem a nabídky pomoci ze stran veřejnosti.
 
„Máme velké srdce pro psy, ale nejsme postiženi naivní představou, že deprivanti musí být vděční, což v praxi většinou neplatí. Jde nám o to, vytvořit v Poděbradech místo, kde každý opuštěný, týraný, handicapovaný pes najde střechu nad hlavou. Postaráme se o jeho psychické i fyzické narovnání a poté zajistíme, aby co nejdříve skončil v teplé náruči nového majitele. Děkujeme všem, kteří projevují zájem a nabízejí nám svoji pomoc. Čeká nás hodně práce, a je lepší, když je nás na to víc,“ říká jednatelka Romana Krejčí.
 
Poděbradský psí útulek HARYK bude mít tento rok tak trochu bojové podmínky, protože dojde k celkové revitalizaci pozemku, je plánovaná přestavba kotců, kterých je v této chvíli nedostatek. V plánu je také výstavba zázemí s karanténní péčí, izolací i místností, kam bude docházet veterinární lékař. Plánů je hodně a na každém v Poděbradech záleží, kolik se toho zrealizuje. Máte rádi psy? Potom navštivte útulek HARYK.
 
Co byste měli o útulku vědět:
 
  • Poděbradský psí útulek HARYK  naleznete nedaleko fotbalového areálu Jiskra v ul. Na Hrázi.
  • Personál útulku – kontaktní osoby: Michela Novotná, Jana Andělová
  • Provozní doba je uvedena na fb stránkách https://www.facebook.com/podebradskyutulekHARYK,  je uzpůsobena tak, aby mohla veřejnost přijít venčit psy. Směrem k jarnímu a letnímu období, se doba pro veřejnost bude v odpoledních hodinách prodlužovat.
  • Transparentní účet útulku: 123-3198300247/0100 KB Poděbrady, děkujeme i za drobný příspěvek, i 50 Kč (jedna káva) naplní mističku.
  • Víte o týraném psu nebo množírně, dejte nám o tom vědět, nebuďte lhostejní
       
Návrat na obsah